főoldal
Gyakori kérdések:
Gyakori kérdések:


Milyen munkálatokra kerül sor?
Miért szükséges csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése?
Kell-e fizetni a csatornarendszer kiépítéséért?
Miért kell olyan utcákban is csatornázni, ahol a csapadék magától is elfolyik? Elhagyhatóak-e bizonyos szakaszok?
Okozhat-e kárt a nyitott csatorna a szomszédos épületekben?
Mi lesz a házak előtti növényekkel?
Miért szükséges a csapadékvíz elvezetése?
Az utóbbi évek aszályos időszakaira gondolva, nem volna szerencsésebb a csapadékvizet a városon belül visszatartani?
Mennyi ideig tart a csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése?
Miért nem épül ki a csapadékvíz elvezető rendszer a város egész területén?
Milyen forrásból valósul meg a csapadékvíz elvezető rendszer?
Miért kell ennyi közreműködő szervezet a projekt megvalósításához?